Yhdistys

Keikyän Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Keikyän Kotiseutumuseota ja edistää kotiseudun historian tuntemusta. Keräämme kotiseudun perinnetietoa ja otamme vastaan kotiseutua kuvaavaa esineistöä sekä kuva- ja asiakirja-aineistoa. Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.